Zaščita podatkov

Palmaris d.o.o.  se zavezujeta, da bosta varovala osebne podatke strank, tako da zbereta le bistvene osnovne informacije o strankah / uporabnikih, ki so potrebne za izpolnjevanje naše obveznosti; obvesti stranke o tem, kako bomo zbirali informacije in redno dajemo strankam možnost o uporabi njihovih podatkov, vključno z odločitvijo, ali naj se njegovo ime črta s seznama ki se uporablja za tržne kampanje.

Vse informacije o uporabniku so strogo zaupne in so na voljo samo, če so ti podatki potrebni za opravljanje dela. Vsi zaposleni Palmaris d.o.o. ter poslovni partnerji, so odgovorni za spoštovanje te politike.

Izjava o dajanju soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Palmaris d.o.o., OIB: 51322800041, Siget-Novi Zagreb, Trg Senjskih Uskoka 7/7 kot upravljalec zbirke osebnih podatkov, Vas obvešča, da so Vaši osebni podatki poslani s spletne strani pandhys.si (naprej v besedilu "spletna stran") in bodo obdelani.

S sprejetjem te Izjave se šteje, da prostovoljno in izrečno dajete soglasje za zbiranje in nadaljnjo obdelavo Vaših osebnih podatkov, odstopljenih Palmarisu kot uporabniku, preko teh spletnih strani za namene, ki so tukaj izrecno navedeni. Gre za prostovoljno dajanje podatkov, in te Izjave niste dolžni sprejeti odnosno niste dolžni vnašati svojih osebnih podatkov v enega od obrazcev za prijavo, dostopnih na teh spletnih straneh.

Palmaris d.o.o. bo z Vašimi osebnimi podatki ravnal skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov in skladno s Politiko zasebnosti in piškotkov, ter skladno z drugimi veljavnimi predpisi Republike Slovenije, a vedno z uporabo ustreznih tehničnih in varnostnih ukrepov za zaščito osebnih podatkov proti nepooblaščenemu dostopu, zlorabi, razkrivanju, izgubi ali uničenju. Palmaris d.o.o. varuje zasebnost svojih uporabnikov in obiskovalcev spletnih strani, ščiti zaupnost Vaših osebnih podatkov ter omogoča dostop in posredovanje osebnih podatkov samo tistim svojim zaposlenim, ki navedene potrebujejo za izvajanje svojih poslovnih aktivnosti, tretjim osebam pa samo v zakonsko dovoljenih primerih.

Poudarjamo, da lahko kadarkoli - v celoti ali delno - brezplačno in brez obrazložitve odstopite od danega soglasja in zahtevate prekinitev obdelovanja Vaših osebnih podatkov in marketinških aktivnosti, usmerjenih proti Vam. Preklic soglasja lahko predložite po pošti na zgoraj navedeni naslov, ali po e-pošti na naslov: palmaris@zg.t-com.hr.

Prosimo Vas, da pazljivo preberete to Izjavo. S sprejetjem te Izjave in dajanjem Vaših osebnih podatkov prek teh spletnih strani potrjujete, da ste le-to prebrali in razumeli, ter dovoljujete Palmaris d.o.o. obdelovanje in uporabo Vaših osebnih podatkov za namene raziskave tržišča, pošiljanja informacij, ponudb in promocijskih materialov o novih storitvah in/ali produktih. S tem izrecno izjavljate, da ste starejši od 16 let.

©2019. CosMed Kft. - PANDHY'S™ homepageDepilacijeTretmani SalonihMake-upContact